UNM: Call for Works
Every spring / early summer UNM are announcing Call for Works for the festival the year after. 2025 the festival will take place in the region Uusimaa, Finland. The application is closed for this year and all applicants will be contacted in August / September 2024 with the result. Next Call for Works will be announced in May / June 2025 (for the festival in Denmark 2026).
Varje vår / sommar utlyser UNM ett Call for Works för nästkommande års festival. 2025 kommer festivalen äga rum i området Uusimaa, Finland. Ansökan är stängd för detta år och alla sökande kommer få besked i Augusti / September 2024. Nästa Call for Works kommer utlysas i maj / juni 2025 (för festivalen i Danmark 2026).