UNM is an umbrella organization for contemporary music and sound art with boards in the Nordic and Baltic countries which each year take turns organising the UNM festival. UNM was founded in 1946, making it one of the world’s oldest festivals of it’s kind. The festival presents works by composers and sound artists under the age of 31 from and/or based in the Nordic and Baltic countries. The purpose of the festival is to meet across national borders to exchange thoughts, musical ideas and establish new connections. And of course - experience a lot of music! 


UNM är en paraplyorganisation för nutida konstmusik och ljudkonst organiserad av de fem nordiska länderna, som varje år turas om att arrangera UNM-festivalen. UNM grundades 1946 vilket gör den till en av världens äldsta festivaler i sitt slag. Där presenteras verk skapade av tonsättare och ljudkonstnärer som är under 31 år och är boende/baserade i de nordiska och baltiska länderna. Syftet med festivalen är att mötas över landsgränserna för att utbyta tankar, musikaliska idéer och knyta nya kontakter. Och såklart - att uppleva massor av musik! 


The board of the Swedish UNM delegationLinnea Landström: Chair
Based in Stockholm
chair.sweden@ungnordiskmusik.com
@_linnealandstrom_
linnealandstrom.com

Arvid Kraft: Treasurer
Based in Gothenburg
treasurer.sweden@ungnordiskmusik.com
@kraftarvid

Evelin Lindberg: Vice chair
Based in Oslo
evelin.sweden@ungnordiskmusik.com
@uncannyvalleygrl
evelinfelix.link

Hans-Lennart Jonsäll: Board member
Based in Piteå
hans.sweden@ungnordiskmusik.com
@joncell

Madelene Joelsson: Board member
Based in Västerås
madelene.sweden@ungnordiskmusik.com
@madelenejoelsson

Robin Lilja: Deputy
Based in Umeå
@robinliljamusic