The Foundation

The Swedish foundation Young Nordic Music (UNM) makes out one part of a Nordic umbrella organization where every country has their own board. The UNM festival, comprising new music from young artists with a connection to the North, is organized yearly. It is an event that each of the five Nordic countries take turns in hosting, which means the festival takes place in a different country every year.

The UNM festival is a platform for new music by artists up to 30 years of age. The works performed in the festival are selected through a Call for Works announced by the Nordic countries respectively, to which you as an artist can apply until the year you turn 31. Specific criterion is announced with the Call for Works for every new application period. Seven works from each of the Nordic countries are selected through the Call for Works by an independent jury in every country. That creates an extensive program with a total of 35 works being performed in the festival together with workshops and lectures often given by guest composers. The event usually takes place during the last week of August each year.

Every fifth year Sweden stands as hosts for the UNM festival. That means the current board takes care of engaging venues, ensembles and soloists as well as arranging for sound systems and technical equipment for the 35 pieces selected for the festival. The board also organizes for accommodation of the participating artists.

The UNM festival dates back as far as 1946 when it first took place. UNM is a nonprofit organization and the people involved in the making of the festival works on a volunteer basis.

The five UNM boards assembles twice a year in an Internordic Comittee (INC) meeting. The INC meeting is held in order for the boards to reflect upon and evaluate previous festivals with the purpose of learning when planning for the coming one. Since the activities of each UNM board is mostly decided upon by each country respectively, INC is important for discussing the general organization of UNM and for making decisions that concerns all of the involved countries, such as criterion for the Call for Works and methods of inclusivity, for example gender quota.

The Board 

Linnea Landström

Ordförande / Chairperson

Linnea Landström
Bor: Örebro
Kommer från: Luleå
Roll i UNM: Ordförande
Aktiv i UNM sedan hösten 2021. Hon deltog på festivalen i Århus 2021 med verket Passager för kammarorkester och engagerade sig därefter i styrelsen, med fokus på sociala medier. Linnea arbetar som frilansande tonsättare, främst med akustisk konstmusik med ett stort intresse för kör, men även teater- och kammarmusik i olika former. Under våren 2023 är hon både kompositör och producent för produktionen The Trip som kommer sättas upp av ett musikteater på det gamla järnverket Verket i Avesta. Utöver detta undervisar även i musikteori arrangering Sjöviks Folkhögskola i Dalarna, samt leder diskantkören Voxette i Örebro.

Arvid Kraft

Kassör / Treasurer

Arvid Kraft
Bor: Göteborg
Kommer från: Stockholm
Roll i UNM: Kassör
Aktiv i UNM sedan hösten 2019. Arvid deltog först i UNM-festivalen 2020 på distans i rollen som styrelseledamot. Eftersom att festivalen skedde under pandemin arrangerade UNM en livestream på Khimaira i Stockholm. Arvid har sedan deltagit i rollen som representant för UNM Sverige under festivalen 2021 i Århus och festivalen 2022 i Reykjavik, där han också deltog som kompositör med verket “Poem”.
Arvid studerar just nu en master i ‘Experimental Music and Creation’ på Högskolan för scen och musik i Göteborg, där hans fokus ligger på att utforska ljudpoesi, i synnerhet text, ord och tal i förhållande till musikaliska parametrar. Han jobbar även med konstmusikfestivalen Sound of Stockholm sedan 2019 och driver den nyskapade Kulturföreningen Falabella för tvärkonstnärlig konst i Göteborg.

Evelin Lindberg

Vice Ordförande / Vice Chairperson

Evelin Lindberg
Bor: Oslo
Kommer från: Västerås
Roll i UNM:
Evelin har varit aktiv som ledamot i UNM sedan 2021, och vice ordförande sedan 2022. Evelin studerade på Gotlands tonsättarskola och på Norges Musikkhøgskole och HMDK Stuttgart, och jobbar nu som kompositör i Norge, främst med elektroakustisk musik och intermedialitet. Just nu jobbar hen med en produktion för ett elektromekanisk instrument, och en ljudinstallation baserad på AR.

Madelene Joelsson

Ledamot

Hans Lennart Jonsäll

Ledamot

Robin Lilja

Suppleant