OM FESTIVALEN

Ung Nordisk Musik (UNM) efterlyser verk till festivalen 2023 i Oslo, Norge. UNM är en festival för nutida konstmusik och ljudkonst organiserad av de fem nordiska länderna, som turas om att anordna festivalen varje år. Verk från de baltiska länderna kommer också inkluderas i årets festival. UNM grundades 1946 vilket gör den till en av världens äldsta festivaler i sitt slag, där presenteras verk skapade av tonsättare och ljudkonstnärer som är 30 år eller yngre och är boende/baserade i de nordiska och baltiska länderna. Syftet med festivalen är att mötas över landsgränserna utbyta tankar och musikaliska uttryck i dessa regioner.

Denna utlysning är öppen för alla konstnärer eller konstnärskollektiv födda 1 januari 1992 eller senare som är medborgare eller baserad i ett nordiskt eller baltiskt land, och arbetar med musik eller ljudkonst som huvudsaklig inriktning. Verken blir utvalda av enskilda jurys för varje land. 

Detta år uppmuntras sökande att skicka in verk med fokus på följande: vokalmusik (ensemble, kör eller soloverk) och multimedia/gränsöverskridande verk. Detta exkluderar dock inte verk i andra stilar eller med andra typer av ensembler. 

Fem verk vardera kommer väljas ut från följande länder: Norge, Sverige, Danmark och Finland. Fyra verk kommer väljas ut från Island. Ett verk vardera kommer väljas ut från Estland, Lettland och Litauen. 

Läs noggrant igenom villkoren för utlysningen innan du skickar in en ansökan. 


VILLKOR

 • Sökande ska vara födda 1 januari 1992 eller senare. Undantag görs om sökande studerar komposition eller ljudkonst på kandidatnivå. Sökande måste vara svensk medborgare eller bo i Sverige. 
 • Alla verk måste vara anonyma och skrivna under en pseudonym som sökande själv väljer. Filer som partitur, inspelningar och beskrivningar av verket måste vara markerade med vald pseudonym. Se till att namn, tillängnader och namn på musiker/utförare (alltså personlig information) är borttagna från alla partitur, media, metadata osv.
 • Sökande kommer skicka personlig information separerat från själva verket, vilket endast kommer ses/användas av UNM:s styrelser i administrativa syften. Informationen kommer finnas tillgänglig för UNM Sveriges styrelse i upp till två år och kan när som helst tas bort på efterfrågan av sökande efter att resultaten har blivit tillkännagivna.
 • Material som partitur, texter, ljudfiler och videos ska laddas upp på Google Drive. Länkarna till materialen måste finnas tillgängliga (med behörighet) från till att uttagningsprocessen är över (augusti 2022). Kom ihåg att ta bort all metadata och information från ljudfiler som kan avslöja din identitet för juryn. 
 • Sökande kan delta i totalt fem UNM festivaler oavsett vilket land de representerar, om du redan blivit uttagen till UNM fem gånger kan du alltså inte bli uttagen igen. Om en sökande kan representera två länder (t ex. vara svensk medborgare med bo i Danmark) är det endast tillåtet att söka för ett land, annars kommer båda ansökningarna att diskvalificeras. 
 • Sökande kan inte bli uttagna två år i rad. Du kan alltså inte bli uttagen till festivalen i Norge 2023 om du blev uttagen till Reykjavík 2022.
 • De svenska verken väljs av en delvis internationell, delvis svensk jury som alla består av professionella tonsättare, ljud- och scenkonstnärer. UNM applicerar könskvotering och inför festivalen 2023 kommer minst 3 av 5 svenska verk vara skapade av icke-män.  
 • Varje sökande kan skicka in max två verk.
 • Det finns inga kriterier på sättning, instrument, storlek på ensemble eller stil. UNM Norge anpassar festivalen efter valda verk, däremot har de inte möjlighet att erbjuda en fullskalig symfoniorkester. Istället kommer en sinfonietta i flexibel storlek finnas tillgänglig. 
 • Deadline för ansökan är 15 juni 2022 kl 23.59 svensk tid. Verk som inkommer efter deadline kommer inte att tas i beaktning.
 • Vid frågor gällande ansökningsprocessen eller UNM, tveka inte att höra av dig till unmsverige@gmail.com för mer information. 

ANSÖKAN

I ansökan ska du dels ladda upp och dela ditt verk via Google Drive, samt fylla i ett ansökningsformulär. Se steg för steg nedan:

1. För varje verk du vill skicka in (max två) ska en Google Drive mapp göras för vardera verk. Där laddar du upp en eller båda av följande alternativ:

  • Partitur eller annan grafisk presentation av verket
  • Inspelning, ljudfil eller video av verket. Använd komprimerade format som .MP3, undvik .WAV och .AIFF

För traditionellt noterad musik som saknar inspelning, inkludera ljudfil (mock-up) från notskrivningsprogram (gärna med ex. noteperformer) eller DAW från Logic / Cubase.

2. Dela mappen med unmsverige@gmail.com

3. Fyll i ansökningsformuläret som du hittar HÄR.

Det är möjligt att söka med installationer, ljuskonstverk, performance verk, idéer för verk/skisser osv. Om du är osäker på hur du bäst kan presentera ditt verk eller har andra funderingar, kontakta unmsverige@gmail.com. Det är endast styrelsen som har tillgång till din information, juryn får endast tillgång de anonymiserade verken.

DEADLINE 15 JUNI 2022 kl 23.59 svensk tid.