UNM
Sweden

UNM efterlyser kompositörer och ljudkonstnärer från och/eller baserade i Norden och Baltikum under 30 års ålder (eller studerande komposition/ljudkonst på kandidatnivå), att delta i UNM-festivalen i Oslo 2023. Nytt för i år är att Sverige, Norge, Danmark och Finland bidrar med 5 verk vardera, Island med 4 verk och Estland, Litauen och Lettland med 1 verk vardera.
DEADLINE 15 juni 2022 kl 23.59.
Läs mer under OPEN CALL 2023: OSLO i huvudmenyn.

UNM calls for composers, musicians, artists and collectives from and/or based in the Nordic and Baltic countries under the age of 30 (or doing their bachelors in composition/sound art) to participate in the UNM festival in Oslo 2023. News for this year is that Sweden, Norway, Denmark and Finland will participate with 5 works each, Iceland with 4 works and the baltic coutries with 1 work each.
DEADLINE 15th of June 2022 23.59.
Read more by clicking OPEN CALL 2023: OSLO in the head menu.