News

Open Jury Meeting 2024

By March 10, 2024 No Comments

UNM’s Call for works är snart här och för detta behöver vi en jury till kommande ansökningar! UNM Sverige arrangerar ett öppet möte där vem som helst kan nominera kandidater till juryn. Mötet kommer att äga rum på Google Meet den 24 mars kl 19.00.

Vill du delta på mötet? Maila unmsverige@gmail.com så får du en möteslänk.

Hur nomineringen går till:

Klicka på länken

Skriv personens namn i fetstil i färgen svart under den kategori personen passar bäst in i (Instrumentalmusik/Komposition, EAM/Ljudkonst, Performance) och inkludera en kortare motivering / bakgrund (det räcker med en mening eller två). Nominera endast personer du inte har en personlig relation till (inklusive lärare). Skriv under med ditt namn för att undvika jäv. Sista dagen att nominera kandidater är måndag 18 mars.

OBS: Nomineringar som inte har motivering / är underskrivna med namn kommer ej att tas i beaktning.

_____________________________________________________________________

ENGLISH:

The UNM Call for Works is soon upon us and we need a jury for the future applicants! UNM Sweden is hosting an open meeting for selecting this jury for the Swedish Call for Works 2024. This means anyone is welcome to nominate jury candidates. The meeting will take place at Google Meet the 24th of March 19.00.

Would you like to attend the meeting? Send an email unmsverige@gmail.com to receive a meeting link.

How to nominate:

Click on the link

Write the person’s name in bold black in a suiting category (Composition, EAM, Performance). Add your own name and a short motivation. The last day to nominate is the 18th of March.

NOTE: Nominations without signature and motivation will not be taken into consideration.

UNM Sweden

Author UNM Sweden

More posts by UNM Sweden

Leave a Reply