News

Annual Meeting // Årsmöte 2023

By August 2, 2023 No Comments
Vill du engagera dig i Ung Nordisk Musik? År 2024 är det Sverige som arrangerar UNM-festivalen och inför detta behöver vi en stark styrelse. Är det dig vi behöver?
Styrelsen utgör arrangörsgruppen för festivalen och sköter allt ifrån marknadsföring, schemaläggning av rep, ha kontakt med musiker och tekniker osv. Det är också styrelsemedlemmarna som utgör festivalens konsertproducenter, vilket är arvoderat (under förutsättning att vi får bifall på våra sökta bidrag, och i nuläget är vi på god väg).
För att nominera dig själv eller någon annan: maila unmsverige@gmail.com. Inkludera en motivering till nomineringen (t ex. intresse för ny musik, tidigare erfarenhet av styrelsearbete / konsertarrangering). Om den nominerade själv deltar på mötet kan denne själv presentera sig, om inte så kommer valberedningen läsa upp motiveringen.
Mötet är öppet för alla som vill och det går bra att delta utan att vara nominerad / nominera någon annan. Vill du delta på mötet? Maila unmsverige@gmail.com.
Sista dagen att nominera eller OSA är onsdag 16 augusti. Vid nominering eller anmälan skickas ett svar med zoom-länk och dagordning för mötet.
I nuläget söker styrelsen efter två nya ledamöter och en suppleant.
// Information in english below //
Do you want to be a part of Young Nordic Music? In 2024 it’s Sweden that will host the festival and therefore we need a strong board. Is it you that we are looking for?
The board will also be the organizing group of the festival and will be in charge of marketing, scheduling, having contact with musicians etc. The boardmembers will also act as concert producers which is remunerated.
To nominate yourself or someone else: send and email and add a justification to unmsverige@gmail.com.
The annual meeting is open to anybody and it’s possible to join even though you’re not nominated. Send an email to unmsverige@gmail.com.
Last day to RSVP / send a nomination is August 16. You will get a response with the meeting link etc.
At the moment the board is looking for two new boardmembers and one deputy.
UNM Sweden

Author UNM Sweden

More posts by UNM Sweden

Leave a Reply