News

Open jury meeting

By February 25, 2023 No Comments

UNM’s Call for works är snart här och för detta behöver vi en jury till kommande ansökningar! UNM Sverige arrangerar ett öppet möte där vem som helst kan nominera kandidater till juryn. Mötet kommer äga rum på Zoom den 20 mars kl 19.00. 

Vill du delta på mötet? Maila unmsverige@gmail.com så får du en möteslänk.

Hur nomineringen går till:

Klicka på länken. 

Skriv personens namn i fetstil i färgen svart under den kategori personen passar bäst in i (Instrumentalmusik/Komposition, EAM/Ljudkonst, Performance) och inkludera en kortare motivering / bakgrund (det räcker med en mening eller två). Nominera endast personer du inte har en personlig relation till (inklusive lärare). Skriv under med ditt namn för att undvika jäv. Sista dagen att nominera kandidater är måndag 13 mars.

Nomineringar som inte har motivering / är underskrivna med namn kommer ej att tas i beaktning.

 


ENGLISH:

The UNM Call for Works is soon upon us and we need a jury for the future applicants! UNM Sweden is hosting an open meeting for selecting this jury for the Swedish Call for Works 2024. This means anyone is welcome to nominate jury candidates. The meeting will take place at Zoom the 20th of March 19.00. 

Would you like to attend the meeting? Send an email  unmsverige@gmail.com to receive a meeting link. 

How to nominate:

Click on the link.

Write the person’s name in bold black in a suiting category (Composition, EAM, Performance). Add your own name and a short motivation. The last day to nominate is the 13th of March.

Nominations without signature and motivation will not be taken into consideration.

UNM Sweden

Author UNM Sweden

More posts by UNM Sweden

Leave a Reply