News

UNM i Reykjavik 2022: Open call

By May 6, 2021 No Comments

SVENSKA (english below)

UNM efterlyser kompositörer, musiker, konstnärer och kollektiv, från och/eller baserade i Norden och Baltikum under 30 års ålder, att delta i UNM-festivalen i Reykjavik 2022. I årets ansökan finns det två delar. Utöver det traditionella Call for works, där sökande kan skicka in redan existerande verk för framförande under festivalen, inkluderar denna utlysning för första gången även ett Call for artists-in-residence. Varje land kommer att skicka upp till 7 projekt totalt; 4 existerande verk som framförs under festivalen, och 3 individer till residenset (oavsett om det är enskilda konstnärer eller samarbetande duos eller trios) som på plats i Reykjavik kommer att skapa nya verk för festivalen.  

Du hittar båda ansökningarna på Ung Nordisk Musiks nya hemsida. Ta mig dit!

 

ENGLISH

UNM calls for composers, musicians, artists and collectives from and/or based in the Nordic and Baltic countries under the age of 30 to participate in the UNM festival in Reykjavík 2022. This year, the application process will be twofold. In addition to the traditional Call for works, where applicants can submit an existing piece to be showcased at the festival, this open call includes for the first time a Call for artists-in-residence. Each country will send up to 7 representative projects in total; 4 existing works to be presented at the festival and 3 individuals to the artist residency (be they individual artists or collaborating duos or trios) who will create new works for the festival.

You find both calls on Ung Nordisk Musik’s new website. Take me there!

UNM Sweden

Author UNM Sweden

More posts by UNM Sweden

Leave a Reply